Primaria Costesti

Primaria Comunei
Costeşti
- Judeţul Iaşi -

Primaria Costesti

Proiecte HCL


Proiect de hotarare - anul 2019
 1. P.H. privind aprobarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public si privat al comunei Costesti, judeţul Iasi, cu ocazia inventarierii de sfarsit de an 2018 
 2. Inventar 2018 
 3. Inventar cont 231 – Active fixe corporale in curs de executie
 4. Inventar privind bunurile care apartin domeniului public al Comunei Costesti
 5. P.H. privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si obiecte de inventar din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Iasi, in vederea casarii 
 6. Lista cu obiectele de inventar si mijloace fixe propuse pentru scoaterea din functiune si casare, in valoare de 34110.54 lei si care vor fi scoase din inventarul domeniului privat al UAT- comuna Costesti, judetul Iasi 
 7. P.H. privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local si a Regulamentul de organizare a activitatilor ce se desfasoara cu beneficiarii venitului minim garantat stabilit in conditiile Legii 416/2001 pe anul 2019 
 8. Anexa la P.H. privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local si a Regulamentul de organizare a activitatilor ce se desfasoara cu beneficiarii venitului minim garantat stabilit in conditiile Legii 416/2001 pe anul 2019
 9. P.H. privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului U.A.T comuna Costești, jud. Iași, ca urmare a intrării în vigoare a H.G. nr. 937/2018
 10. Anexa la P.H. privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului U.A.T comuna Costești, jud. Iași, ca urmare a intrării în vigoare a H.G. nr. 937/2018
 11. Anexa la PH privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comunei Costesti. jud. Iasi
Proiect de hotarare Taxa speciala de salubritate
Proiect de hotarare Taxe si impozite 2019

.

Informatii contact

Costesti, Judetul Iasi
Cod postal 705305
Tel 0232722106
Fax 0232722106
ad.primariacostesti@gmail.com

galerie foto

Conditii Meteo

Ournet.ro

TRANSPARENTA

SISOP

Stiri locale

Copyright © Primaria Costesti