Anunţuri publice

Anunţuri de interes public
Evenimente
Transparenţă decizională

Concursuri

15.12.2022 – Anunț – rezultate finale la examenul de promovare  în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Costești

14.12.2022 – Anunț – rezultate proba de interviu la examenul de promovare  în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Costești

14.12.2022 – Anunț – rezultate proba scrisa al examenul de promovare  în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Costești

29.11.2022 – Anunț selecție dosare examen de promovare  în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Costești

09.11.2022 – Anunț examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Costești

30.09.2022 – Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie, clasa I, din aparatul de specialitate al primarului