Stare civila

Naşteri
Căsătorii
Decese
Transcrieri
Divorţ pe cale administrativă
Eliberare certificate de stare civilă
Eliberare extrase multilincve de stare civilă
Schimbare nume pe cale administrativă
Anexa 9 privind menţiunile existente pe marginea actelor de stare civilă
Livret de familie
Anexa 24 privind sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale
Diverse