Contact

Sediul:  str. Şcolii, nr.344, loc. Costești , jud. iaşi

Telefon/fax: 0232722106

E-mail: ad.primariacostesti@gmai;.com

costesti@is.e-adm.ro

 

Program de funcţionare: Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

 

Program audienţe:

Primar, Doacă Aurel:

Viceprimar, Palade Stelică:

Secretar general al comunei Costești, Crîşmăriuc Costel:

 

Responsabil Legea nr.544/2001 republicată, privind liberul acces la informaţiile de interes public: Pantelimon Mihaela, consilier juridic